AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR 14. 4. 2020

15. 4. 2020

Na webu ČUS jsou k dispozici průběžně aktualizované informace k současné situaci.

Doporučujeme průběžně sledovat odkaz níže.

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Na jednání v úterý 14. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci dalších preventivních kroků proti šíření koronaviru usnesení č. 413, kterým vzala na vědomí doplněné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jímž se, mimo jiné, doplňují výjimky zákazu volného pohybu osob v ČR.

Nové opatření MZDR je účinné ode dne 11. dubna 2020 od 0:00 hod. s tím, že termín zákazu volného pohybu osob stále trvá do konce vyhlášeného nouzového stavu v ČR. Současně se ruší předchozí mimořádné opatření MZDR ze dne 6. dubna 2020 č. j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN.

Usnesení vlády ze dne 14. dubna s novým opatřením MZDR nijak nemění podmínky pro sportování, nastavené předchozím usnesením vlády z 6. dubna. Z aktuálně platného Mimořádného opatření MZDR i nadále vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je umožněno sportování na venkovních sportovištích. Přes četné mediální výstupy je nutné vycházet z právního posouzení dikce mimořádného opatření MZDR. Nelze automaticky dovozovat, že na venkovních sportovištích je možné začít sportovat téměř bez omezení. Důležité jsou pojmy venkovní sportoviště a skupina sportujících osob, které svádějí k volnějšímu výkladu, než opatření MZDR ve skutečnosti nastavuje. ČUS zveřejnila právní stanovisko k aktuálnímu opatření MZDR (aktuální od 7. dubna a i po 14. dubnu platné), aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Prosíme všechny k respektování pravidel a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Širší výkladové stavovisko k využívání venkovních sportovišť, ale také k prodeji sportovních služeb, přítomnosti věřejnosti na sportovišti, a dalším souvislostem, daným aktuálně platným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydala také Národní sportovní agentura zde.

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 6. 4. 2020 č. 395 od JUDr. Daniela Viduny, platné i po usnesení vlády ze dne 14. 4. 2020 č. 413

Doporučujeme nadále sportovním subjektům, aby dodržovaly příslušná preventivní opatření a přijaly (pokud mají zaměstnance) doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

– využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

– podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,

– omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

– využívat možnosti uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova – zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací – například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.