O nás

Okresní sportovní sdružení ČUS Plzeň – sever je spolek, který sdružuje tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které jsou  ustaveny jako spolky a sdružuje rovněž sportovní svazy sdružené v ČUS, vyvíjející činnost na území okresu Plzeň-sever.

Základním dokumentem OS ČUS Plzeň-sever jsou stanovy. Spolek je zapsán u Krajského soudu v Plzni pod značkou L 2330.

Nejvyšším orgánem OS ČUS je valná hromada, výkonným orgánem OS ČUS je výkonný výbor, který provádí rozhodnutí VH a zajišťuje funkci ČUS v okrese Plzeň-sever.

Dle stanov ČUS je organizační jednotkou ČUS s udělenou licencí reg. č. CZ 0325.