AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR 20. 4. 2020

20. 4. 2020

Na webu ČUS jsou k dispozici průběžně aktualizované informace k současné situaci.

Doporučujeme průběžně sledovat odkaz níže.

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Na jednání 17. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci opatření proti šíření koronaviru a jejich postupného upřesňování usnesení č.420, kterým vzala na vědomí doplněné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jímž se, mimo jiné, opět doplňují výjimky zákazu volného pohybu osob v ČR.

Nové opatření MZDR je účinné ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. s tím, že termín zákazu volného pohybu osob stále trvá do konce vyhlášeného nouzového stavu v ČR.

Usnesení vlády ze dne 17. dubna nově umožňuje na venkovních sportovištích, za stanovených podmínek, trénink sportovců pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující limitující pravidla.

Usnesení vlády ze dne 17. dubna s novým opatřením MZDR nijak nemění podmínky pro ostatní sportování, nastavené předchozím usnesením vlády z 6. dubna. Z aktuálně platného Mimořádného opatření MZDR i nadále vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je umožněno sportování na venkovních sportovištích. Přes četné mediální výstupy je nutné vycházet z právního posouzení dikce mimořádného opatření MZDR. Nelze automaticky dovozovat, že na venkovních sportovištích je možné začít sportovat téměř bez omezení. Důležité jsou pojmy venkovní sportoviště a skupina sportujících osob, které svádějí k volnějšímu výkladu, než opatření MZDR ve skutečnosti nastavuje. ČUS zveřejnila právní stanovisko k aktuálnímu opatření MZDR (aktuální od 7. dubna a i po 17. dubnu platné), aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Prosíme všechny k respektování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Doporučujeme nadále sportovním subjektům, aby dodržovaly příslušná preventivní opatření a přijaly (pokud mají zaměstnance) doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

– využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

– podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,

– omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

– využívat možnosti uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova – zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací – například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.