AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR 25. 5. 2020

27. 5. 2020

Na webu ČUS jsou k dispozici průběžně aktualizované informace k současné situaci.

Doporučujeme průběžně sledovat tento odkaz.

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Na jednání 18. května 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 555 s příslušnými přílohami, kterým nově upravuje rozsah omezení volného pohybu osob, mimo jiné i dosud nastavené podmínky pro sportování.

Veškerá opatření dle Usnesení č. 555 jsou účinná ode dne 25. 5. 2020 od 00:00 hod.

Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky.

ČUS vydává stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení ztěžují přesný výklad v některých oblastech sportovních činnosti, a proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány.

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 18. 05. 2020 č. 555, účinný od 25. 5.

Závěry z výkladového stanoviska:

1. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 300 osob, bez roušky, lze i související vnitřní prostory sportoviště.

2. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro sportovce.

3. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 300 současně přítomných osob za dodržení dalších podmínek.

4. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 300 osob za dodržení dalších podmínek. 

Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací – například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.