AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

9. 4. 2020

Aktualizace Mimořádného opatření vlády na stánkách České unie sportu

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 6. 4. 2020 a platné od 7. 4. 2020

http://www.cuscz.cz/files/2675NTJ.pdf

Výkladové stanovisko (upřesnění) Národní sportovní agentury k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2020

http://www.agenturasport.cz/2020/04/09/upresneni-vykladoveho-stanoviska-narodni-sportovni-agentury-ze-dne-8-dubna-2020/