Dodatek č. 3 k výzvě 14/2022 „Můj klub 2022“ – 2. kolo

8. 9. 2022

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila dodatek č. 3 k výzvě „Můj klub 2022 – 2. kolo“.
Tímto dodatkem prodloužila termín ukončení na 26. 9. 2022 do12:00 hod.
Dodatek č. 3