Informace pro žadatele ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022

15. 12. 2022

Dne 15. 12. začne Národní sportovní agentura žadatelům ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022 rozesílat do datové schránky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bez potvrzení doručení tohoto dokumentu není možné provést vyplacení finančních prostředků.

Informace pro žadatele ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022