Národní sportovní agentura zveřejnila výzvu k dotačnímu programu MŮJ KLUB 2022

5. 10. 2021

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2022.
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.
Zahájení příjmu žádostí: 21. 10. 2021 od 12:00
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 do 12:00
Doporučujeme SK a TJ, aby se s administrací žádosti obracely na příslušná okresní pracoviště ČUS.