NSA vydala Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace u výzvy „Provoz a údržba 2022“

7. 9. 2022

NSA vydala Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace u výzvy Provoz a údržba 2022.

Součet celková výše dotací všech žádosti ve Výzvě, dle evidence JDP-EDS činí: 802 390 184 Kč.

Disponibilní alokace dle Výzvy činí: 385 000 000 Kč.

V souladu s ustanovením bodu 12.11.

Výzvy a výše uvedeného NSA ke dni 5. 9. 2022 rozhodla o stanovení poměru snížení výše dotace v hodnotě 0,50.

Poměr bude zpřesněn po zahájení administrace jednotlivých žádostí.

Rozhodnuti-o-stanoveni-pomeru-snizeni-vyse-dotace.pdf