NSA zveřejnila 2. kolo výzvy „Můj klub 2022“

7. 9. 2022

2.kolo výzvy „Můj klub 2022“ umožňuje podat žádost všem klubům, které nepodaly žádost ve výzvě Můj klub 2022, pokusily se podat žádost, avšak pro nesplnění základních náležitostí se mělo za to, že žádost nebyla podána (NSA je o tom vyrozuměla), jejich žádost byla usnesením zastavena pro opožděné podání nebo proto, že na žádosti chyběl podpis.

Můj klub 2022 – 2. kolo – Národní sportovní agentura