Výzva 18/2023 – Můj klub 2024

15. 11. 2023

Dnes byla vypsána dotační výzva Můj klub 2024.
Klíčové informace:
– celková alokace se navýšila na 1 690 000 000 Kč
– oprávněný žadatel je klub, který v rejstříku sportu eviduje minimálně 20 sportovců
– podpora se týká sportovních aktivit dětí ve věku 4-19 let, které pravidelně (a to minimálně 35 týdnů v kalendářním roce) organizovaně sportují
– sportovci jsou rozděleni do 3 kategorií a to, nesoutěžní sportovec, který pravidelně alespoň jednou týdně trénuje, ale neúčastní se soutěží, dále soutěžní sportovci, kteří trénují minimálně dvakrát v týdnu a zúčastní se minimálně 6 oficiálních soutěží ročně a nejvýše finančně podpořeni jsou soutěžní sportovci mezi 11-16 lety, kteří trénuji dvakrát v týdnu a zúčastní se minimálně 6 oficiálních soutěží ročně.
Výzva vypsána 15. 11. 2023 a příjem žádostí od žadatelů, který probíhá přes rejstřík sportu bude zahájen 20. 11. 2023 a ukončen 5. 1. 2024.
Další informace z Národní sportovní agentury 👉https://nsa.gov.cz/dotace…/18-2023-muj-klub-2024/