Výzva 21/2022 – Můj klub 2023

3. 10. 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila výzvu Můj klub 2023.
Výzva je zaměřena na podporu SK/TJ, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.
Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.
Zahájení příjmu žádostí: 17. 10 2022 od 12.00
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 do 12.00

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023